Stel jij je verkiesbaar voor onze MR?

Het is voor mij tijd om afscheid te nemen van de Medezeggenschapsraad van de Toermalijn. De afgelopen 6 jaar (twee termijnen) ben ik lid geweest van de MR en nu Abel op de middelbare school zit en Mischa na de zomer naar groep 8 gaat is het tijd om het stokje over te geven. 
We houden nu verkiezingen om met elkaar, als school, te kiezen welke ouders de volgende termijn van 3 jaar deel uit gaan maken van de MR. 
Het is heel waardevol, interessant, leuk en belangrijk om als vader/ moeder/verzorger op deze manier iets te kunnen betekenen voor de Toermalijn.

Wat is er zo mooi aan een rol binnen de MR?
Als ouder mag je meedenken en meebeslissen over zaken die met de school te maken hebben. Dit kan inhoudelijk zijn en te maken hebben met oriënteren op nieuwe onderwijsmethodes, het beleid van de school en de taakverdeling binnen de school. Ook denk je mee over wat jij vindt wat goed is voor de school en haar leerlingen. Je staat achter openheid, openbaarheid en onderling overleg. Er is veel ruimte om mee te denken, voor openheid, je mening of de mening van andere ouders waar je contact mee hebt.
Elke twee maanden komen we bij elkaar in een overleg. Soms vaker als er belangrijke beslissingen genomen worden waarbij de stem van ouders belangrijk is. Bij die vergaderingen zijn 2 ouders, 2 teamleden en de directeur aanwezig (de directeur in een adviserende rol) aanwezig. Je leert zo ook meer over wat er gebeurt op school.

Naast dat ik afscheid neem, loopt ook de termijn van mijn mede ouder/collega Mardi Barten af. Zij zal zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Wil je meer informatie over de MR?
Neem dan contact op met Mieke de Reuver, Dorien Marissink of met mij (0651635298).

Als je je verkiesbaar wilt stellen, kun je dit laten weten voor 13 mei aan Mieke de Reuver  m.dreuver@detoermalijn.com

Groet Elleke de Graaf