Veiligheidsbeleid

Op onze school zijn uiteenlopende protocollen van kracht.
Pestprotocol
Protocol Agressie en geweld
Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol Seksuele intimidatie
Protocol Discriminatie en racisme
Protocol Radicalisering
Protocol Ongewenst bezoek
Protocol Vernielingen
Protocol Schorsing en verwijdering
Protocol Aangifte doen bij de politie
Reglement Cameratoezicht
Protocol Opvang bij ernstige incidenten Medewerkers
Protocol Opvang bij ernstige incidenten Leerlingen
Protocol Weggelopen leerling
Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen
Protocol Besmettelijke aandoeningen
Protocol Omgang met de media
Protocol Overlijden en rouwverwerking
Protocol Rehabilitatie na valse aantijgingen

Het volledige veiligheidsplan, incluis alle bijlagen, is openbaar en te allen tijden op te vragen bij de directie!

Download document