Visie

Wij zijn een basisschool waar ieder kind welkom is. Wij zien het als onze taak en uitdaging om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Wij willen bereiken dat kinderen opgroeien van enthousiaste, nieuwsgierige kleuters tot zelfstandige, zelfverzekerde pubers.  

Onze kernwaarden?
Samen
Wij streven na dat kinderen kunnen leren in een veilige, overzichtelijke omgeving, waar vriendschappen ontstaan en waar we er voor elkaar zijn. Een omgeving waar kinderen zichzelf mogen zijn en we uitgaan van vertrouwen. 
Wijs
Wij streven na dat een kind alles heeft kunnen leren binnen zijn/haar mogelijkheden en talenten. We willen dat ieder kind zoveel mogelijk kennis en vaardigheden opdoet en ontdekt waar hij/zij echt goed in is en enthousiast van wordt. 
Avontuur
Wij streven na dat kinderen het leren zien als een avontuur en plezier beleven aan het ontdekken van de wereld om hen heen. We willen kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid en enthousiasme betrekken bij hun eigen ontwikkeling.