Schoolshirtjes inleveren

Vergeet u niet het schoolshirtje in te leveren bij de leerkracht?
Bedankt!