Taal

Taal is de belangrijkste pijler van ons onderwijs. Taal is het middel om je uit te drukken en in contact te zijn met jezelf en je omgeving. Taal maakt het mogelijk om te communiceren, om mee te doen en erbij te horen. Goed taalonderwijs vergroot bovendien het schoolsucces.
Lezen, spreken, schrijven en luisteren zijn vaardigheden die iedere dag veel aandacht krijgen.