Toekomst

Kinderen voorbereiden op de toekomst is een rode draad die door ons onderwijs loopt. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen brede competenties ontwikkelen zoals: zelfstandig werken, samenwerken, ICT- geletterdheid, reflecteren, ondernemen, plannen en organiseren. Competenties die je nodig hebt om later een bijdrage te leveren aan onze, voortdurend veranderende, samenleving.