Jaargroepen

De Toermalijn heeft 7 groepen en bestaat vaak uit een combinatie van 2 leerjaren. De groepen hebben een eigen groepsleerkracht(en) die voor kinderen en ouders het belangrijkste aanspreekpunt vormt.
Op onze school is de leerstof verdeeld over jaargroepen. De kinderen krijgen gezamenlijk een korte instructie, waarna de kinderen met verschillende opdrachten zelfstandig aan de slag gaan. Kinderen die meer nodig hebben om de stof te begrijpen, krijgen in kleine groepjes of individueel extra instructie van de leerkracht. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen meer en verdiepend werk zodat ook zij op hun niveau kunnen leren. Deze werkwijze zorgt ervoor dat niemand hoeft te wachten op elkaar en iedereen de leerstof begrijpt.